Воля та вольові якості молодшого учня в початкових класах

воля учня

Особливості змістово-процесуального компонента (воля та вольові якості молодшого учня) в моделі готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів

Як вже було зазначено у підрозділі 1.2., Змістовно-процесуальний, або когнітивний компонент включає наступні критерії: система професійних знань, умінь і навичок з оздоровчо-вольової функції педагогічного процесу в початковій ланці освіти; практичну реалізацію педагогічних знань і вмінь організувати оздоровчо-вольовий процес у початкових класах.

Тому логіці нашого дослідження було передбачено зробити детальний аналіз психолого-педагогічної літератури[3; 5; 17; 66; 67; 71; 85; 87], на предмет складання методичного проекту “Воля та вольові якості молодшого школяра”. Викладемо деякі основні положення вищезазначеного проекту.

Фізичний розвиток дитини молодшого шкільного віку характеризується значним зростанням і збільшенням ваги тіла.
Помічається деяка нерівномірність зростання окремих частин тіла. Особливо інтенсивно ростуть нижні кінцівки. В 11 років відносини верхньої і нижньої частин тіла дорівнює 1: 1.

Значно посилюється ріст кісток і окостеніння їх. Так, у семи-восьмирічних дітей триває окостеніння фаланг кисті рук, а окостеніння зап’ястя закінчується тільки в 11-12 років. Так тонкі і точні рухи рук під час письма, малювання, ліплення, роботи з голкою, вишивання стомлюють учнів 1 – 2 класів швидше, ніж старших дітей. На це треба враховувати, плануючи заняття з письма та ручної праці.
Велику увагу вчителів і батьків вимагає процес окостеніння хребта дитини. Треба стежити за правильним сидінням першокласників за партою, не перевантажувати їх. Важливо, щоб меблі в школі і робоче місце дитини вдома відповідали зростанню. Втомлюючись на уроці, вона мимоволі починає змінювати позу, роблячи в таких випадках звичайні рухи – потягується, встає, схиляється в бік, кладе голову на руки. Своєчасно організований відпочинок – так звані фізкульт – допоможе зняти втому, підвищити працездатність дітей.

Помітно посилюється в цьому віці розвиток м’язів і всього рухового апарату. Цим пояснюється надмірна рухливість.
“Ці хлопчики і дівчатка, – писав А. С. Макаренко, – і менше знають, і менше в них фізичної сили, але вони кров в організмі. Як кров, вони стрімко швидкі і всюдисущі. Вони пронизують своєю участю, словом, сміхом, вимогливістю і впевненістю кожну ділянку роботи, всюди метушаться їх рухомі фігурки, тягнуть, крекчуть, вигукують, потім сполохаються раптом, як горобці, цілою зграєю схоплюються і перелітають на нову лінію, де потрібна допомога “[ 60, с. 395].

У фізичному розвитку дитини молодшого шкільного віку велике значення має правильне функціонування органів дихання. Розвиток грудної клітки і життєвої ємності легень у дітей цього віку значно відстає від розвитку інших органів, а тим часом функції органів дихання прискорено зростають у зв’язку з посиленням фізичної та розумової діяльності, що вимагає підвищеної постачання клітин киснем.

Зростання життєвої ємності (у кубічних см) легенів дітей видно з таблиці:
Вік (в роках) У хлопчиків і дівчаток
7 – 8
9 – 10
11 – 12 1000 – 1500
1200 – 1700
1500 – 2000 1000 – 1500
1100 – 1600
1300 – 1900

Частота дихання у дітей 6 – 7 років становить 23 8 – 10 – 22 в 12 років – 21, у дорослих – 16 – 18 видихів на хвилину. Але ця норма значно збільшується в процесі активної діяльності.