Вольові якості учнів: фізична культура

воля учнів

Більший приріст показників рухової підготовленості в експериментальній групі пояснюється, насамперед активним і свідомим відношенням до занять учнів, а також педагогічними умовами, які були створені в процесі проведення формуючого експерименту.

Як бачимо, суттєве покращення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжується помітним приростом показників їх фізичної підготовленості. Цей факт підтверджує доцільність впровадження в практику проведення уроків фізичної культури сполученого методу педагогічних впливів спрямованого на формування у молодших школярів вольових якостей і на розвиток фізичних здібностей одночасно.

Порівняння темпів приросту досліджуваних показників за період формуючого експерименту показує нерівномірний їх характер як в контрольній, так і в експериментальній групі. Так, в учнів контрольної групи результати в бігу на 20 метрів, у стрибках у довжину та з човникового бігу суттєво покращилися від першого до другого обстеження. Дані заключного обстеження свідчать про те, що протягом експериментальної роботи тільки результат з човникового бігу покращився на статистично достовірну величину.

Динаміка показників фізичної підготовленості учнів експериментальної групи свідчить про їх нерівномірний приріст. Всі досліджувані показники покращилися протягом експерименту.

Бальна оцінка в учнів експериментальної групи значніше покращилася за рік проведення експерименту. Так, оцінка сформованості в учнів вольових якостей другої групи за перший рік покращилася на 0,39 бала, а за другий – на 0,14 бала.

Результати формуючого експерименту підтверджують наявність відносно сприятливих вікових періодів для виховання в учнів вольових якостей на уроках фізичної культури. У нашому випадку віковий період від 6 до 10 років можна вважати сприятливим для виховання вольових якостей учнів у процесі занять фізичними вправами.

Таким чином, результати проведеного дослідження в цілому підтвердили робочу гіпотезу і показали високу ефективність експериментальної методики формування вольових якостей в учнів молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою.