Вчитель фізкультури і формування вольових якостей

sportses_1.jpg

У роботі з учнями молодших класів застосовують різноманітні засоби, але головним з них є вправи основної гімнастики, акробатичні вправи, ходьба і біг у різних варіантах з подоланням перешкод, човниковий біг, вправи з м’ячами, танцювальні рухи, рухливі ігри, плавання, пересування на лижах.

Треба заохочувати учнів до застосування в позаурочний час нетрадиційних для уроків засобів, а сам «класики» і скакалки, ігри з м’ячами, катання на велосипедах і самокатах і ??тощо.

Торкаючись особливостей методики, варто звернути увагу на необхідність: урізноманітнювати виконання вправ під час їхнього багаторазового повторення; надавати Перевагу цілісному методу розучування; використовувати підвідні вправи, допомогу та проводку; не допускати великих перерв під час навчання; багаторазово використовувати різноманітні способи показу; практикувати короткі паузи між показом і безпосереднім виконанням вправи дітьми; пропонувати показ вправи учнем та інші способи демонстрації; не забувати про предметні орієнтири, а також про образне мовлення; подавати різноманітні сигнали в ході засвоєння темпу і ритму вправ; рекомендувати прийоми поєднання вправ з речитативами, передусім під час колективних дій; широко використовувати оцінку діяльності учнів і тестування; короткі навантаження чергувати з достатніми для відпочинку паузами; змінювати характер праці (біг, стрибки, ігрова діяльність, гімнастика); на початкових базах навчання фізичних вправ слід більше часу відводити на повільне їх виконання та виконання в полегшених умовах; використовувати велику кількість різноманітних рухових дій та їх часте чергування; практикувати короткі інтервали між попередньою і виконавчою командами під час навчання стройових дій; надавати Перевагу фронтальному методу організації занять.

На цьому етапі слід уникати:

• великих навантажень на хребет, сильних поштовхів і струсів тіла, перенапруження суглобово-зв’язкового апарату та м’язів;
• вправ із надмірним обтяженням.

На нашу думку, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації роботи з формування вольових якостей молодших школярів має здійснюватися шляхом впровадження організаційно-методичних умов, які являють собою обставини і фактори, від яких залежить підготовка студентів до певного виду діяльності.

Організаційно-методичними умовами підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації роботи з формування вольових якостей молодших школярів вважаємо:

– Напрям методів і форм організації пізнавально-практичної діяльності на усвідомлення студентами специфіки такої роботи і засвоєння ними способів реалізації оздоровчо-вольової функції фізичного виховання молодших школярів;
– Поетапне формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації роботи з формування вольових якостей молодшого школяра;
– Оновлення змісту професійних знань щодо сутності організації роботи з формування вольових якостей молодшого учня;
– Використання отриманих знань, набутих умінь і навичок у роботі з молодшими учнями на уроках фізичної культури в початкових класах.

Таким чином, організаційно-методична підготовка студентів до організації роботи з формування вольових якостей молодшого учня об’єднує три етапи: на першому формується готовність студентів до організації роботи з формування вольових якостей молодшого учня (включає мотиваційний, когнітивний, операційний особистісно-вольової та комунікативний компоненти ) з допомогою психолого-педагогічних дисциплін; на другому етапі продовжується удосконалення умінь і навичок організації роботи при розробці проектів та впровадження їх у процес фізичного виховання учнів початкової школи; на третьому, студенти аналізують практичну доцільність цих проектів і беруть участь у педагогічних конференціях з захисту практики в початковій школі та дитячих оздоровчих таборах.