Тест другої групи для молодшого шкільного віку

тест для школярів

До тестів другої групи (ініціативність, сміливість і рішучість)

1. Тест 1 першої групи по оцінці за кількістю виконаних операцій.

2. Тест 2 першої групи по оцінці по тим же показникам, що і в тестах першої групи.
3. Тест 9 першої групи з оцінкою за абсолютною величиною зусилля.
4. Тест 10 першої групи; показник – кількість віджимань і час.
5. Лазанья канатом. Показники: кількість повторних підходів до відмови, середня кількість метрів за спробами; середній час, витрачений на виконання цієї вправи.
6. Тест 14 першої групи. Показник – подолана висота.
7. Тест 16 першої групи. Показник – час, витрачений на виграш у суперника.
8. Тест 17 першої групи. Показник той же, що і в тесті 7 другої групи.
9. Тест 13 першої групи по оцінці за аналогічним показником.

Увага! Майбутній учитель фізичної культури повинен знати:

Розгляд питань, пов’язаних з особливостями прояву вольових якостей є необхідною умовою для розробки методичних рекомендацій по формуванню вольової сфери у учнів молодшого шкільного віку.

Відомо, що у молодшому шкільному віці ігрова активність є основним стимулюючим вольове зусилля фактором. За даними О. М. Коберника, діти у віці 6 – 7 років можуть, виконуючи завдання старших, витримати нерухому позу в середньому 18 с, але якщо в грі, то в п’ять разів довше. З 6 років у дітей розвивається контроль за своїми діями. В шестирічному віці дитина може проявляти ініціативу при виборі мети, завзятість, але, в основному, якщо дії супроводжуються радістю, подивом. Також для учнів початкових класів може бути характерним і негативним прояв сили волі, що виявляється в упертості і капризах. Упертість, на думку Е. П. Ільїна, виникає при різних обмеження свободи дитини. У молодшому шкільному віці починається новий етап в розвитку вольової сфери особистості. Посилюється розвиток витримки під впливом поставлених вимог.

У дослідженнях в. І. Селіванова показано, що у школярів 1-3 класів зростає вміння проявляти вольові зусилля і це відбивається на їх розумової діяльності. Школяр може проявляти наполегливість під час занять фізичною культурою або у навчальній діяльності, але лише при наявності інтересу.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що школяр зі слабким рівнем розвитку волі проявляють інтерес до них, а при вивченні нецікавих для них предметів активність проявляється лише школярами з високим рівнем розвитку свободи. Часто в цьому віці проявляється впертість, прояви дорослості і незалежності. Також в 3-му класі виявляється рішучість, вона може бути пов’язана з високою для цього віку імпульсивністю. Прояв сміливості в молодшому шкільному віці залежить від того, доводиться школяреві одному проявляти сміливість.

Витримка вона саме в молодшому шкільному віці. У проаналізованих дослідженнях показано, ініціативність проявляється у грі краще, ніж в праці. Хлопчики можуть проявляти завзятість у рухливих іграх, виконанні фізичних вправ, але її може не вистачити при виконанні домашніх завдань.