Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою

формування якостей молодших школярів

Технологія формування якостей молодших школярів у процесі занять фізичною культурою (дослідження А. О. Артюменко, адаптована нами для молодших учнів)

Майбутнього вчителя фізичної культури треба усвідомити нами процесу фізичного виховання. З цією метою методичних прийомів.

При формуванні вольових якостей молодших школярів потрібно дотримувати наступні правила:

1. Починати з мінімальних зусиль, поступово підвищуючи їх в процесі занять. Ці мінімальні зусилля і повинні бути труднощами. Необхідно враховувати, що нездоланну перешкоду не сприяє розвитку вольових зусиль.
2. Застосовувати енергійні, швидкі вольові напруги.
3. Виробляти здатність до тривалих вольових зусиль.
4. Виконувати завдання з концентрацією уваги.
5. Домагатися позитивного результату в процесі вправ, спрямованих на виховання вольових зусиль. Види вправ, що вимагають прояву спеціальних вольових зусиль. (По дослідженню А. О. Романова)

1. Вправи на досягнення граничного результату:

а) гранична швидкість проходження дистанції. Вправи такого характеру виховують наполегливість і завзятість;
б) силові зусилля з граничними м’язовими напругами;
в) вправи з подоланням граничної висоти або довжини. Наприклад, стрибки у висоту, довжину. Такі вправи виховують сміливість, рішучість, самовладання, вміння долати страх перед небезпекою;
г) вправи на граничну дальність метання списа, молота, штовхання ядра. Такі вправи виробляють здатність до короткочасних максимальних напружень.

2. Вправи на подолання емоційних станів:

а) вправи, пов’язані з ризиком. Наприклад, стрибки через рови та інші перешкоди у легкій атлетиці, гімнастиці – вправи на колоді;
б) змагання з сильним суперником – в єдиноборствах. Такі вправи вимагають подолання страху, нерішучості і сприяють вихованню сміливості, витримки і рішучості.
3. Вправи на подолання стомлення:
а) застосування великих вимог на тренуванні, ніж змаганнях;
б) тренувальні заняття з мінімальним відпочинком між вправами;
в) тренувальні заняття з додатковим часом. Наприклад, двостороння гра з додатковим часом;
г) заняття з підвищеною інтенсивністю навантажень;
д) вправи на тривале збереження високого темпу рухів. Наприклад, в бігу, спортивних іграх тощо;
е) вправи в складних умовах. Наприклад, у легкій атлетиці – біг по піску, під гору, проведення занять в спеку, в дощ;
ж) вправи, що вимагають роботи на граничну тривалість. Вправи такого характеру розвивають витривалість і разом з тим виховують такі вольові якості, як витримка, наполегливість, самовладання, необхідних для подолання труднощів у процесі фізичної підготовки.

1. Вправи на подолання труднощів і перешкод, які виникають несподівано. Умови, припускають відповідні труднощі можуть створюватися в єдиноборствах. Труднощі можуть виникати у зустрічі з незнайомими противниками, які мають індивідуальні особливості.
Виконання фізичних вправ передбачає свідоме постанову на здійснення рухової задачі, яка вимагає від дитини мобілізації зусиль при зіткненні з перешкодами. Отже, основні рухи слід розглядати як ефективний засіб формування вольових якостей. Визначено, що основними вимогами до відбору та перспективного розподілу основних рухів слід вважати:
1. Облік об’єктивних труднощів, що виникають при виконанні вправ. Це вимагає розподілу основних рухів за ступенем складності їх техніки з урахуванням тих ускладнень, які можуть бути його удосконаленням.
2. Облік сенситивних періодів розвитку фізичних якостей, так вольові якості найбільш яскраво виявляються при максимальних зусиллях, які найбільшою мірою сприятимуть вихованню провідних фізичних якостей даного віку.
3. При встановленні складності основних рухів найбільш ефективними слід вважати ті вправи, які дозволяють дитині в ході здійснення рухової завдання самостійно оцінити результат його виконання. Наявність такого самоконтролю підвищить усвідомленість виконуваних вправ.