Основні поняття фізичної культури

Як уже зазначалося, фізична культура виникла на зорі людства, разом із зародженням і розвитком людського суспільства, але сам термін “фізична культура” з’явився лише у ХІХ столітті і означав він тоді відповідну систему фізичних вправ для виховання і розвитку краси тіла. В даний час фізична культура розглядається як органічна складова загальної культури суспільства, сукупність його здобутків…

Поняття культура та його суть

Слово “культура”, як відомо, латинського походження (cultura) і у перекладі означає обробку, обробляти, доглядати, вирощувати. Тобто спочатку сенс цього слова пов’язано з обробкою землі, хліборобством, землеробством. Далі, з розвитком людського суспільства це поняття набуває більш широкого значення: “культура суспільства”, “культура нації”, “культура людини”, “моральна і естетична культура” і т. д. і сьогодні охоплює практично всі…

Наполегливість і цілеспрямованість дівчаток і хлопчиків

Наполегливість розвивається на основі виховання в учнів, починаючи з дошкільного віку, уміння доводити до кінця виконання посильних завдань. Позитивну роль у вихованні наполегливості та цілеспрямованості, на думку А. С. Макаренко, грають значимі цілі, перспективи завтрашнього дня і усвідомлення відповідальності за доручену справу. Е. П. Ільїн виділяє наступні напрямки в процесі формування наполегливості та цілеспрямованості: –…

Розвиток молодших школярів: дихання, розвиток функцій

Прискорення дихання сприяє і легке збудження дихального центру кори головного мозку. Тому необхідно виробити в учня правильне ритмічне дихання, що певною мірою регулює всі психічні функції і насамперед увагу, що при вдиханні та зупинці дихання посилюється, а при видиху – послаблюється. Прискорене дихання в певній мірі заважає дитині зосереджено слухати вчителя. На розвиток органів дихання…

Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учня

Актуальність теми обумовлена ??новими методологічними принципами розвитку освіти, створення її законодавчої бази. Так, за новим Законом України “Про загальну середню освіту” її мета і результат – інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти, трудової діяльності і в цілому повноцінного життя. У відповідності з цим вперше серед завдань шкільної освіти виділено:…

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку. (Дослідження Б. М. Смирнова К. Л. Бабаяна) До тестів першої групи (наполегливість, витримка і самовладання) 1. Довільна затримка дихання. Досліджуваному пропонують дві спроби. Про другої спроби йому повідомлялося після закінчення першої. У другій спробі разом із затримкою дихання оцінювалася за показниками часу першої та другої…

Фізична культура і спорт в житті сучасної людини

З поняттям “фізична культура” досить тісно пов’язане і таке широко вживане поняття, як “спорт”. Насамперед зазначимо, що спорт – багатопланове суспільне явище, дієвий фактор фізичного виховання, одна з основних форм фізичної підготовки людини до праці і інших суспільно корисних видів діяльності, важливий засіб морально-етичного й естетичного виховання, розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків. Але маючи певні…

Педагоги і вчителі фізичної культури для формування школярів

Аналіз сучасних теоретичних і професійних вимог до оздоровчого простору фізичного виховання молодших школярів, до роботи фізичної культури до формування вольових якостей учнів початкових класів, вивчення досвіду кращих вчителів фізичної культури з досліджуваної проблеми показали, що в структурі їх професійної готовності не відтворена специфіка організації діяльності по формуванню волових якостей молодших школярів. Це, в свою чергу,…

Норми витрат на харчування у розрахунку на одну людину на добу

При проведенні спортивних змагань міського та державного рівня та навчально-тренувальних зборів, пов’язаних безпосередньо з підготовкою до державних змагань: Види спорту з великими фізичними навантаженнями і енерговитратами Інші види спорту для юніорів, юніор і дорослих до 52 грн. до 42 грн. для юнаків та дівчат до 39 грн. до 32 грн. тренерів, суддів та інших учасників…

Професійна спрямованість фізичної культури у внз

Організація фізичного виховання і масового спорту у внз регламентується Положенням, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 4 від 11.01.2006 року. Основними завданнями фізичної культури і масового спорту у вищих навчальних закладах є: Освітні: – Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних умінь і навичок з фізичної культури, масового спорту, фізичної…