Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами

У ХХ столітті – більше того, в останнє десятиліття і навіть роки – вага фізичної культури і спорту в житті сучасної людини безмірно зросла. На це є об’єктивні причини. Їх багато, цілий комплекс, вони взаємопов’язані між собою, над їх вивченням працюють у всьому світі-тисячі людей, численні науково-дослідні установи. Я дозволю собі зупинитися лише на кількох…

Вчитель фізичної культури і принципи фізичного виховання

Результати спостережень свідчать, що вчителям-початківцям, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, властивий офіційний стиль спілкування зі школярами, тоді як у досвідчених педагогів спостерігається велика різноманітність методів впливу на учнів, способів спілкування з ними. Викладачі з великим стажем роботи обов’язково враховують стан учнів, беручи до уваги те, чим вони займаються зараз і чим займатимуться потім. Згідно з…

Тест другої групи для молодшого шкільного віку

До тестів другої групи (ініціативність, сміливість і рішучість) 1. Тест 1 першої групи по оцінці за кількістю виконаних операцій. 2. Тест 2 першої групи по оцінці по тим же показникам, що і в тестах першої групи. 3. Тест 9 першої групи з оцінкою за абсолютною величиною зусилля. 4. Тест 10 першої групи; показник – кількість…

Передумови виникнення і розвитку фізичної культури

Треба зазначити, що історично фізична культура склалася насамперед під впливом практичної потреби суспільства в повноцінній підготовці підростаючого покоління до праці – цієї першої й основної умови людського існування. Причому, як свідчать наукові дослідження, форми рухів і дій, які увійшли до складу фізичної культури, в основному відтворювали елементи перших форм трудової діяльності, а це було перш…

Розвиток вольових якостей.Психічні функції.

Виховуючи волю в учнів початкових класів, треба боротися з проявами примхливість і упертість, негативізмом, допомагати таким дітям усвідомлювати доцільність своїх бажань, виховувати в них свідоме ставлення до своїх обов’язків, вміння критично оцінювати свої вчинки. Для успішного формування волі у дітей дуже важливо, щоб вони наполегливо дотримувалися режиму дня. Коли з якихось причин дитина порушує звичайний…

Основні ознаки першої групи вольових якостей учнів

Основними ознаками першої групи вольових якостей учнів були: 1. Ознаки наполегливості: – Прагнення учня постійно доводити розпочату справу до кінця; – Вміння учня довго добиватися мети, не знижуючи активності в боротьбі з труднощами (постійна боротьба за м’яч в спортивних іграх і т. д.); – Вміння учня продовжувати діяльність, коли пропадає бажання ним займатися або виникає…

Основні поняття фізичної культури

Як уже зазначалося, фізична культура виникла на зорі людства, разом із зародженням і розвитком людського суспільства, але сам термін “фізична культура” з’явився лише у ХІХ столітті і означав він тоді відповідну систему фізичних вправ для виховання і розвитку краси тіла. В даний час фізична культура розглядається як органічна складова загальної культури суспільства, сукупність його здобутків…

Поняття культура та його суть

Слово “культура”, як відомо, латинського походження (cultura) і у перекладі означає обробку, обробляти, доглядати, вирощувати. Тобто спочатку сенс цього слова пов’язано з обробкою землі, хліборобством, землеробством. Далі, з розвитком людського суспільства це поняття набуває більш широкого значення: “культура суспільства”, “культура нації”, “культура людини”, “моральна і естетична культура” і т. д. і сьогодні охоплює практично всі…

Наполегливість і цілеспрямованість дівчаток і хлопчиків

Наполегливість розвивається на основі виховання в учнів, починаючи з дошкільного віку, уміння доводити до кінця виконання посильних завдань. Позитивну роль у вихованні наполегливості та цілеспрямованості, на думку А. С. Макаренко, грають значимі цілі, перспективи завтрашнього дня і усвідомлення відповідальності за доручену справу. Е. П. Ільїн виділяє наступні напрямки в процесі формування наполегливості та цілеспрямованості: –…

Розвиток молодших школярів: дихання, розвиток функцій

Прискорення дихання сприяє і легке збудження дихального центру кори головного мозку. Тому необхідно виробити в учня правильне ритмічне дихання, що певною мірою регулює всі психічні функції і насамперед увагу, що при вдиханні та зупинці дихання посилюється, а при видиху – послаблюється. Прискорене дихання в певній мірі заважає дитині зосереджено слухати вчителя. На розвиток органів дихання…