Методика формування вольового комплексу особистості молодшого учня

Зміст проекту «Формування вольового комплексу молодшого учня». В. Класифікаційне дерево вольового комплексу особистості молодшого учня (дослідження С. Поліщук) Виявлено, що вольові якості (цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, сміливість, рішучість, витримка, самовладання, ініціативність, самостійність), знаходячись у взаємозв’язку, в той же час відзначаються унікальністю розвитку в молодшому шкільному віці. Майбутній вчитель фізичної культури повинен знати: Розвиток волі хлопчиків молодшого…

Аспекти діяльності людини в сфері культури

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох аспектах: 1) пізнає культуру (пізнавальний аспект), зафіксовану в матеріальних і духовних цінностях, створених попереднім людським досвідом (засвоєння, оволодіння придбання знань науки, техніки, літератури, мистецтва, що сприяє формуванню людської особистості, розвитку його здібностей); 2) діє (дієвий) в суспільному середовищі як носій відповідних культурних цінностей, які в цілому…

Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до навчання молодших школярів

Характеристика стану готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів На сучасному етапі реформування шкільної освіти в контексті її реалізації оздоровчої функції передбачаються суттєві зміни в методику проведення уроків фізичної культури у початковій школі. Насамперед, згідно Концепції 12-річної середньої освіти, передбачено введення в початковій школі інтегрованого курсу “Основи здоров’я і фізична культура”….

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в початковій школі

Фізичне виховання як невід’ємна складова освіти забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності. В системі освіти держава забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити:…

Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами

У ХХ столітті – більше того, в останнє десятиліття і навіть роки – вага фізичної культури і спорту в житті сучасної людини безмірно зросла. На це є об’єктивні причини. Їх багато, цілий комплекс, вони взаємопов’язані між собою, над їх вивченням працюють у всьому світі-тисячі людей, численні науково-дослідні установи. Я дозволю собі зупинитися лише на кількох…

Вчитель фізичної культури і принципи фізичного виховання

Результати спостережень свідчать, що вчителям-початківцям, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, властивий офіційний стиль спілкування зі школярами, тоді як у досвідчених педагогів спостерігається велика різноманітність методів впливу на учнів, способів спілкування з ними. Викладачі з великим стажем роботи обов’язково враховують стан учнів, беручи до уваги те, чим вони займаються зараз і чим займатимуться потім. Згідно з…

Тест другої групи для молодшого шкільного віку

До тестів другої групи (ініціативність, сміливість і рішучість) 1. Тест 1 першої групи по оцінці за кількістю виконаних операцій. 2. Тест 2 першої групи по оцінці по тим же показникам, що і в тестах першої групи. 3. Тест 9 першої групи з оцінкою за абсолютною величиною зусилля. 4. Тест 10 першої групи; показник – кількість…

Передумови виникнення і розвитку фізичної культури

Треба зазначити, що історично фізична культура склалася насамперед під впливом практичної потреби суспільства в повноцінній підготовці підростаючого покоління до праці – цієї першої й основної умови людського існування. Причому, як свідчать наукові дослідження, форми рухів і дій, які увійшли до складу фізичної культури, в основному відтворювали елементи перших форм трудової діяльності, а це було перш…

Розвиток вольових якостей.Психічні функції.

Виховуючи волю в учнів початкових класів, треба боротися з проявами примхливість і упертість, негативізмом, допомагати таким дітям усвідомлювати доцільність своїх бажань, виховувати в них свідоме ставлення до своїх обов’язків, вміння критично оцінювати свої вчинки. Для успішного формування волі у дітей дуже важливо, щоб вони наполегливо дотримувалися режиму дня. Коли з якихось причин дитина порушує звичайний…

Основні ознаки першої групи вольових якостей учнів

Основними ознаками першої групи вольових якостей учнів були: 1. Ознаки наполегливості: – Прагнення учня постійно доводити розпочату справу до кінця; – Вміння учня довго добиватися мети, не знижуючи активності в боротьбі з труднощами (постійна боротьба за м’яч в спортивних іграх і т. д.); – Вміння учня продовжувати діяльність, коли пропадає бажання ним займатися або виникає…