Тест другої групи для молодшого шкільного віку

До тестів другої групи (ініціативність, сміливість і рішучість) 1. Тест 1 першої групи по оцінці за кількістю виконаних операцій. 2. Тест 2 першої групи по оцінці по тим же показникам, що і в тестах першої групи. 3. Тест 9 першої групи з оцінкою за абсолютною величиною зусилля. 4. Тест 10 першої групи; показник – кількість…

Передумови виникнення і розвитку фізичної культури

Треба зазначити, що історично фізична культура склалася насамперед під впливом практичної потреби суспільства в повноцінній підготовці підростаючого покоління до праці – цієї першої й основної умови людського існування. Причому, як свідчать наукові дослідження, форми рухів і дій, які увійшли до складу фізичної культури, в основному відтворювали елементи перших форм трудової діяльності, а це було перш…

Розвиток вольових якостей.Психічні функції.

Виховуючи волю в учнів початкових класів, треба боротися з проявами примхливість і упертість, негативізмом, допомагати таким дітям усвідомлювати доцільність своїх бажань, виховувати в них свідоме ставлення до своїх обов’язків, вміння критично оцінювати свої вчинки. Для успішного формування волі у дітей дуже важливо, щоб вони наполегливо дотримувалися режиму дня. Коли з якихось причин дитина порушує звичайний…

Основні ознаки першої групи вольових якостей учнів

Основними ознаками першої групи вольових якостей учнів були: 1. Ознаки наполегливості: – Прагнення учня постійно доводити розпочату справу до кінця; – Вміння учня довго добиватися мети, не знижуючи активності в боротьбі з труднощами (постійна боротьба за м’яч в спортивних іграх і т. д.); – Вміння учня продовжувати діяльність, коли пропадає бажання ним займатися або виникає…

Основні поняття фізичної культури

Як уже зазначалося, фізична культура виникла на зорі людства, разом із зародженням і розвитком людського суспільства, але сам термін “фізична культура” з’явився лише у ХІХ столітті і означав він тоді відповідну систему фізичних вправ для виховання і розвитку краси тіла. В даний час фізична культура розглядається як органічна складова загальної культури суспільства, сукупність його здобутків…

Поняття культура та його суть

Слово “культура”, як відомо, латинського походження (cultura) і у перекладі означає обробку, обробляти, доглядати, вирощувати. Тобто спочатку сенс цього слова пов’язано з обробкою землі, хліборобством, землеробством. Далі, з розвитком людського суспільства це поняття набуває більш широкого значення: “культура суспільства”, “культура нації”, “культура людини”, “моральна і естетична культура” і т. д. і сьогодні охоплює практично всі…

Наполегливість і цілеспрямованість дівчаток і хлопчиків

Наполегливість розвивається на основі виховання в учнів, починаючи з дошкільного віку, уміння доводити до кінця виконання посильних завдань. Позитивну роль у вихованні наполегливості та цілеспрямованості, на думку А. С. Макаренко, грають значимі цілі, перспективи завтрашнього дня і усвідомлення відповідальності за доручену справу. Е. П. Ільїн виділяє наступні напрямки в процесі формування наполегливості та цілеспрямованості: –…

Розвиток молодших школярів: дихання, розвиток функцій

Прискорення дихання сприяє і легке збудження дихального центру кори головного мозку. Тому необхідно виробити в учня правильне ритмічне дихання, що певною мірою регулює всі психічні функції і насамперед увагу, що при вдиханні та зупинці дихання посилюється, а при видиху – послаблюється. Прискорене дихання в певній мірі заважає дитині зосереджено слухати вчителя. На розвиток органів дихання…

Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей учня

Актуальність теми обумовлена ??новими методологічними принципами розвитку освіти, створення її законодавчої бази. Так, за новим Законом України “Про загальну середню освіту” її мета і результат – інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти, трудової діяльності і в цілому повноцінного життя. У відповідності з цим вперше серед завдань шкільної освіти виділено:…

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку

Критерії оцінки та показники сформованості якостей учнів молодшого шкільного віку. (Дослідження Б. М. Смирнова К. Л. Бабаяна) До тестів першої групи (наполегливість, витримка і самовладання) 1. Довільна затримка дихання. Досліджуваному пропонують дві спроби. Про другої спроби йому повідомлялося після закінчення першої. У другій спробі разом із затримкою дихання оцінювалася за показниками часу першої та другої…