Професійна спрямованість фізичної культури у внз

фізична культура у вузах

Організація фізичного виховання і масового спорту у внз регламентується Положенням, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 4 від 11.01.2006 року.
Основними завданнями фізичної культури і масового спорту у вищих навчальних закладах є:

Освітні:

– Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних умінь і навичок з фізичної культури, масового спорту, фізичної реабілітації, спортивних тренувань;
– Формування системи рухів, рухових дій, а також раціональних способів керування рухами свого тіла;
– Оволодіння методикою організації і проведення самостійних занять фізичними вправами, спортом, виховання і вдосконалення фізичних якостей;
– Формування системи знань, практичних умінь і навичок ведення ЗСЖ, організації і проведення масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів;
– Придбання знань, практичних умінь і навичок з професійно-прикладної фізичної підготовки;
– Забезпечення належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму студентів, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності.

Оздоровчі:

– Сприяти зняттю нервово-психічних навантажень;
– Сприяти зміцненню здоров’я студентів та підвищенню працездатності засобами фізичної культури і спорту;
– Профілактика захворювань і фізична реабілітація;
– Підвищення стійкості організму до негативних впливів негативних чинників навколишнього середовища.

Виховні:

– Сприяти вихованню кращих людських якостей на основі загальнолюдських цінностей і моралі;
– Виховання стійкого інтересу і потреби у систематичних заняттях фізичною культурою і спортом;
– Боротьба зі шкідливими звичками.

Мета, основні завдання і форми організації фізичного виховання студентів. Навчальні заняття

Процес фізичного виховання у вузі здійснюється в наступних формах:

1. Навчальні заняття:

– Теоретичні заняття (лекційні), якими передбачається засвоєння студентами основ теорії і методики фізичного виховання, спортивних тренувань, фізичної реабілітації, масового спорту;
– Практичні, на яких передбачається детальний розгляд студентами окремих теоретичних, методичних, організаційних положень фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту (бесід) і формування вмінь і навичок їх практичного застосування;
– Семінарські, на яких організовуються дискусії навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально визначених завдань.

2. Позанавчальні:

– Ранкова гігієнічна гімнастика;
– Заняття в спортивних секціях;
– Заняття в групах загальної фізичної підготовки;
– Самостійні заняття фізичними вправами, спортом;
– Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи, які організовуються та проводяться спортивним клубом університету.

Програмні питання для контролю знань

1. Поняття “культура”, його зміст і походження. Визначення поняття “культура”
2. Фізична культура як органічна складова загальної культури особистості та суспільства. Визначення поняття “фізична культура”
3. Соціальні функції фізичної культури
4. Основні поняття фізичної культури: “фізичне виховання”, “фізична підготовка”, “фізичний розвиток”, “спорт”
5. Аспекти діяльності людини в сфері культури
6. Історичний характер фізичної культури
7. Основні засоби фізичної культури
8. Фізична культура і спорт в житті сучасної людини
9. Гіподинамія і гіпокінезія. Суть та негативні наслідки для людини
10. Поняття “стрес”. Стадії стресу. Засоби боротьби зі стресами
11. Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами
12. Фізична культура і спорт у системі підготовки в умовах вищої школи
13. Мета і основні завдання фізичної культури у внз
14. Професійна спрямованість фізичної культури у внз
15. Форми організації фізичного виховання у вузі
16. Позанавчальні заняття, їх різновиди, мета та основні завдання