Передумови виникнення і розвитку фізичної культури

спорт і культура

Треба зазначити, що історично фізична культура склалася насамперед під впливом практичної потреби суспільства в повноцінній підготовці підростаючого покоління до праці – цієї першої й основної умови людського існування. Причому, як свідчать наукові дослідження, форми рухів і дій, які увійшли до складу фізичної культури, в основному відтворювали елементи перших форм трудової діяльності, а це було перш полювання.

По-друге, слід зазначити, що історія людського суспільства, на жаль, – це історія постійних війн, які, як свідчать учені, за весь період існування людства на землі відбулося понад 1500 тисяч. Практично вони ніколи не припинялися і сьогодні тривають у різних куточках землі, забираючи людські життя. Отже, другим важливим чинником, що зумовив виникнення і розвиток фізичної культури, була потреба підготовки воїна, яка включала в себе: біг, стрибки, плавання, метання, стрільбу з лука, фехтування, боротьба тощо. Звідси, першими стародавніми засобами фізичної культури були, звичайно, природні рухи людини: ходьба, біг, стрибки, плавання, метання тощо, які були пов’язані з її діяльністю, виникали потреби праці й захисту від усіляких зайд.

Що ж стосується форм організації фізичного виховання, то першою з них була гра, ігрові дії – рухи, в яких в умовній формі відображалася рухова діяльність людей. Однак давні первісні, так би мовити, ігри не були простою копією трудових рухів. Робота в іграх виступала не в механічному відображення її елементів, а в творчих узагальненнях.

І все-таки, якими б простими, на наш погляд, не були ігри, фізичні вправи у первісному суспільстві, всі вони мали величезне виховне й оздоровче значення у формуванні і розвитку людини, його виховання, сприяли розвитку мислення, кмітливості, зміцненню волі, вихованню звички до організованих дій тощо. У процесі подальшого розвитку фізичної культури вона все більше включала в себе специфічні форми рухів і дій, у тому числі такі, які практично не зустрічаються в повсякденному житті і діяльності людини, тобто штучно створені, але що мають величезне значення для розширення рухових можливостей людини, виховання його фізичних якостей і здібностей. Отже, в прикладному сенсі фізична культура була, є і буде насамперед основним засобом підготовки людини до праці, життя, захисту Батьківщини.