Наполегливість і цілеспрямованість дівчаток і хлопчиків

gimnast

Наполегливість розвивається на основі виховання в учнів, починаючи з дошкільного віку, уміння доводити до кінця виконання посильних завдань. Позитивну роль у вихованні наполегливості та цілеспрямованості, на думку А. С. Макаренко, грають значимі цілі, перспективи завтрашнього дня і усвідомлення відповідальності за доручену справу.

Е. П. Ільїн виділяє наступні напрямки в процесі формування наполегливості та цілеспрямованості:

– Конкретизація мети та перспектив діяльності;
– Різноманітність засобів, форм і методів проведення занять;
– Дотримання принципу доступності;
– Використання ефекту суперництва;
– Усвідомлення людиною свого обов’язку і відповідальності.

Розвитку рішучості сприяє створення на заняттях умов для змагання. Підвищує рішучість, впевненість у власних силах, яка виникає по мірі оволодіння матеріалом, що розучується. Для підвищення впевненості на перших етапах навчання доцільно давати посильні завдання і надавати допомогу. Варто пам’ятати, що дівчата і жінки в небезпечній ситуації проявляють більше нерішучість, ніж чоловіки [22; 23].

Отже, формування основних вольових якостей видається цілком реальним і перспективним. Такі якості, як сміливість і рішучість, наполегливість і цілеспрямованість необхідні кожній людині для забезпечення нормальної життєдіяльності.

Таким чином, в пам’ять майбутнього вчителя фізичної культури щодо особливостей формування вольових якостей дівчаток і хлопчиків буде такий:

Пам’ятка майбутньому вчителю фізичної культури

Розвиток волі у дівчаток розгортається за трьома сюжетними лініями:

а) дисциплінованість (1 клас) – цілеспрямованість (2 клас) – незалежність (3 клас);
б) витримка (1 клас) – наполегливість (2 клас) – витримка (3 клас);
в) активність (1 клас) – стриманість (2 клас) – наполегливість (3 клас).

Відповідно в кожному з класів провідні тріади мають наступний вигляд:

1 клас – «дисциплінованість – витримка – активність»;
2 клас – «цілеспрямованість – наполегливість – стриманість»;
3 клас – «незалежність – витримка – наполегливість».

Основні детермінанти вольового розвитку:

1 клас – цілеспрямованість, ініціативність;
2 клас – ініціативність, самостійність;
3 клас – ініціативність, старанність.
Провідна детермінанта – ініціативність.

Головні блоки вольових якостей за класами:

У хлопчиків –

1 клас: самостійність, організованість, витримка;
2 клас: наполегливість, рішучість, сміливість, активність;
3 клас: організованість, рішучість;

У дівчаток –

1 клас: дисциплінованість, витримка, наполегливість.
2 клас: цілеспрямованість, наполегливість, стриманість;
3 клас: незалежність, «ініціативність – старанність», витримка, наполегливість.

Провідними детермінантами, які визначають вольове становлення особистості, у дівчаток є ініціативність, у хлопчиків – відповідальність. Вольове становлення дітей обох статей розгортається за трьома сюжетними лініями, де у дівчаток основною лінією є – «від активності до стриманості і до наполегливості», а у хлопчиків – «від витримки до активності і сміливості».