Методика формування вольового комплексу особистості молодшого учня

методика формування волі

Зміст проекту

«Формування вольового комплексу молодшого учня».
В. Класифікаційне дерево вольового комплексу особистості молодшого учня (дослідження С. Поліщук)

Виявлено, що вольові якості (цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, сміливість, рішучість, витримка, самовладання, ініціативність, самостійність), знаходячись у взаємозв’язку, в той же час відзначаються унікальністю розвитку в молодшому шкільному віці.

Майбутній вчитель фізичної культури повинен знати:

Розвиток волі хлопчиків молодшого шкільного віку розгортається за трьома сюжетними лініями, напрямок яких визначається якостями-орієнтирами:

а) самостійність (1 клас) – наполегливість (2 клас) – організованість (3 клас);
б) стриманість (1 клас) – рішучість (2 клас) – рішучість (3 клас);
в) витримка (1 клас) – активність (2 клас) – сміливість (3 клас);

Відповідному у кожному з класів провідні тріади (ядра) мати такий вигляд:

1 клас – «самостійність – стриманість – витримка»;
2 клас – «наполегливість – рішучість – активність»;
3 клас – «організованість – рішучість – сміливість».

Основні детермінанти вольового розвитку:

1 клас – наполегливість, відповідальність;
2 клас – цілеспрямованість, самостійність;
2 клас – ініціативність, відповідальність.

Провідна детермінанта – відповідальність.
За ступенем найбільшої схожості вольові якості у дівчаток умовно можна розділити на три групи в кожному класі (одно виття аналогічний поділ як у хлопчиків).
Перший клас – 1 група: старанність, цілеспрямованість, ініціативність, стриманість, самостійність, організованість (6 якостей); 2 група: наполегливість, відповідальність, рішучість, сміливість, незалежність, дисциплінованість (6 якостей); 3 група: активність, витримка (2 якості).
Другий клас – 1 група: відповідальність, дисциплінованість, ініціативність, самостійність, організованість, витримка (6 якостей); 2 група: старанність, рішучість, сміливість, незалежність, активність (5 якостей); 3 група: наполегливість, цілеспрямованість, стриманість (3 якості).
Третій клас – 1 група: дисциплінованість, старанність, цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, стриманість, самостійність (7 якостей), 2 група: відповідальність, сміливість, активність, організованість (4 якості), 3 група: наполегливість, незалежність, витримка (3 якості ). Таке розміщення вольових якостей демонструє схожість їх класифікаційного дерева в кожному класі. Легше диференціації піддаються якості, що входять в 3-ю групу.
Схема розміщення вольових якостей: 1-й клас: 6-6-2; 2-й клас: 6-5-3; 3-й клас: 7-4-3.

Оскільки нас в першу чергу цікавлять питання формування вольових якостей молодшого учня в процесі занять фізичними вправами, то у даному проекті ми і подаємо рекомендації, в літературі з цього приводу. Так, виховання таких вольових якостей, як сміливість і рішучість, пов’язана з труднощами особистісного характеру. Особи з низьким рівнем сміливості здатні адаптуватися до конкретної небезпечної ситуації, але перенесення цієї адаптованості на інші небезпечні ситуації не відбувається.

Для виховання сміливості і зниження почуття страху при фізичних вправ рекомендуються прийоми:

– Поступове підвищення складності перешкоди, яку потрібно подолати;
– Розчленування вправ на частини та їх виконання в полегшених умовах;
– Вивчення спеціальних і підвідних вправ, які створюють впевненість у виконанні основної вправи;
– Забезпечення страховки при разучивании вправи;
– Приведення прикладу однокласників, які легко і невимушено впоралися з вправою;
– Включення «небезпечних» елементів естафети-змагання;
– Виключення нетактовних зауважень, які акцентують увагу на страху учнів;
– Заохочення учнів, навіювання їм впевненості в тому, що вони зможуть виконати вправу.