Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до навчання молодших школярів

навчання фізкультури

Характеристика стану готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів

На сучасному етапі реформування шкільної освіти в контексті її реалізації оздоровчої функції передбачаються суттєві зміни в методику проведення уроків фізичної культури у початковій школі. Насамперед, згідно Концепції 12-річної середньої освіти, передбачено введення в початковій школі інтегрованого курсу “Основи здоров’я і фізична культура”. Основна його мета полягає в збереженні і зміцненні здоров’я, розвитку фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

В контексті завдань цього предмета перегляду і переосмислення підлягають форми і методи фізичного виховання в початковій школі, які повинні бути орієнтовані на диференційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, ступеня вольового розвитку, тобто мова може йти про шляхи ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності та її стимулювання.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що під час фізкультурно-оздоровчої діяльності по-різному відбувається сприйняття, осмислення інформації про розвиток фізичних здібностей, гігієну та санітарію та їх творче використання. Крім того, в процесі занять фізичною культурою учень намагається відкрити самого себе, вдосконалити свої органи почуттів, емоційно-вольову сферу, фізичну підготовленість, у нього формується інтерес до фізичної культури і спорту, уміння ними займатися, а головне, формуються важливі складові духовного розвитку: совість, відповідальність, милосердя, організованість, почуття цінності людського життя та ін

На превеликий жаль, узагальнений аналіз масової шкільної практики організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів початкових класів показує, що досить часто на уроках фізичної культури можна зіткнутися з жорстокістю і байдужістю школярів, відсутністю у них терпіння, рішучості, сміливості, наполегливості, витривалості. Не можна обминути й такий тривожний факт, що близько 60% дітей, які вступають до школи, вже мають психосоматичні порушення. Шкільні психологи звертають увагу на зростання кількості дітей з психоневрологічними захворюваннями, тому і значна кількість молодших школярів потребують педагогічної корекції емоційно-вольової сфери.

Турбота про здоров’я підростаючого покоління – невід’ємна частина фізичної культури, яка повинна входити в повсякденне життя не тільки здорових, але і фізично ослаблених дітей. Щоб школярі з ослабленим станом здоров’я знали особливості свого організму, оволоділи мінімумом знань і навичок у галузі фізичної культури, потрібно звертати увагу на медико-біологічні аспекти. Навчальна програма з фізичної культури, як показало наше дослідження, не дає можливості реалізувати ініціативу вчителів відповідно до умов сучасної школи. Особливої уваги з боку батьків, класовода, вчителів фізичної культури вимагає формування у дітей потреби фізично вдосконалюватися з урахуванням психофізіологічного стану кожного учня. Велике значення сьогодні слід віддавати проблеми рухової активності дітей з ослабленим станом здоров’я.