Фізична культура і спорт в житті сучасної людини

Фізична культура і спорт

З поняттям “фізична культура” досить тісно пов’язане і таке широко вживане поняття, як “спорт”. Насамперед зазначимо, що спорт – багатопланове суспільне явище, дієвий фактор фізичного виховання, одна з основних форм фізичної підготовки людини до праці і інших суспільно корисних видів діяльності, важливий засіб морально-етичного й естетичного виховання, розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків. Але маючи певні уявлення про суспільне значення спорту, слід з’ясувати, що лежить в основі цього виду занять фізичними вправами. Яка різниця між тим, хто займається фізичною культурою і тим, хто займається спортом? Адже один і другий займається фізичними вправами.

Яке поняття ширше – спорт або фізкультура?

Так от, спорт – частина фізичної культури, характерною особливістю якого є система змагань, історично склалася переважно в галузі фізичної культури суспільства як особлива сфера виявлення, розвитку та уніфікованого порівняння людських можливостей (сили, швидкості, витривалості, здібностей), вміння раціонально і ефективно користуватися ними. Це і спеціальна підготовка до них, називається спортивна тренування. Це і спортивні досягнення, адже безпосередня мета спортивних змагань – досягнення певного результату, вираженого в умовних показниках перемоги над конкретним суперником, або такими категоріями як простір, час, сила земного тяжіння. Це особливий тип відносин суперництва, вільний, в принципі, від антагонізму, чітка регламентація взаємодії спортсменів, уніфікація складу дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень за відповідними правилами.

Однак слід зазначити, що суть спорту, спортивної діяльності ні в якому разі не зводиться тільки до досягнень чисто спортивних результатів. Як діяльність, впливає на саму людину, як сфера своєрідних, особливих людських відносин вона має більш глибокий зміст, обумовлений в кінцевому рахунку сукупністю особливих відносин. Таким чином, у своєму життєвому втіленні спорт – це і неухильне прагнення людини до розширення меж своїх можливостей, і цілий світ емоцій, пов’язаних з успіхами або поразками на цьому шляху, і засіб формування організму людини і зміцнення його здоров’я, і дієвий засіб виховання морально-вольових і естетичних якостей, і складний комплекс людських відносин, і саме популярне видовище, нарешті, один з найбільш масових соціальних досягнень сучасності. Крім того, спорт в наші дні висловлює і природне прагнення людини до романтики, до непізнаного, дослідження невідомих світів, а людський організм – це також цілий світ, світ незвіданих, невідомих, невикористаних меж і можливостей людини, величезних і невичерпних. Наукою доведено, нами використовується дуже мала частина наших фізичних і інтелектуальних можливостей, і тільки спорт – боротьба з часом, простором, з самим собою – і є сьогодні однією з тих лабораторій, де науково припадають і практично перевіряються кращими спортсменами світу приховані можливості людини, які дозволили їй проникнути у світ космосу, а з часом допоможуть освоїти підводний океан, проникнути глибоко під землю, розкрити багато таємниць всесвіту і матері Землі, збільшивши тривалість життя людини, за найскромнішими підрахунками вчених повинно тривати 120-140 років.

до Речі, відомий французький біолог Ж. Бюффон ще два століття тому припустив, що тривалість життя ссавців знаходиться в прямій залежності від термінів їх дорослості собаки, миші, слони і т. д. живуть в 6-7 разів довше періоду повного їх формування, дозрівання. Все це, безумовно, повною мірою стосується і людини, формування, розвиток органів і систем якого завершується приблизно у 18-22 роки. Отже, за цими розрахунками людина повинна жити 120-140 років. На превеликий жаль, спосіб життя сучасної людини, в більшості випадків призводить до пригнічення, ослаблення і блокування захисних сил організму, а не до розвитку і зміцненню. Ми самі скорочуємо своє життя, свій вік. Мабуть, не випадково видатний В. Мечников говорив, що “смерть раніше 150 років – насильницька смерть”. Академік Ст. Купрвич пішов в цьому плані ще далі. Він вважав, що прийде час, коли наука зможе зробити людину безсмертною. “Смерть стала анахронізмом, – писав він, – як фактор, що сприяє поліпшенню природи людини, вона не потрібна, з точки зору суспільства – шкідлива”. І дійсно, будь-який фахівець-біолог підтвердить той факт, що немає фундаментальних біологічних законів, які б заперечували” практично нескінченну тривалість життя живої істоти. Не всі, напевно, знають, що є підтвердження реальності цього твердження. Наприклад, знайдено дерева живуть багато століть і здатні жити нескінченно довго. Такі приклади можна знайти і в живому світі. Зокрема, самка камбали живе без ознак старіння до тих пір, поки не стане здобиччю рибалок або акул. Не хочеться думати, що людина – «вінець творіння” Божого володіє меншими можливостями, ніж, скажімо, дерево або риба.

Спорт, таким чином, багатопланове суспільне явище, яке торкається абсолютно всіх сторін життя і діяльності людини.
Слід розрізняти поняття “масовий спорт”, який належить мільйонам, і “спорт високих досягнень “- спорт, так би мовити, обраних, найбільш обдарованих. Останній орієнтований на досягнення максимально можливих спортивних результатів, включаючи досягнення міжнародного, загально людського масштабу.

Спортивне початок в різних видах людської діяльності і, зокрема, ігрової, трудової, військової було практично завжди. Усвідомлення суспільством соціальної ваги спорту і перетворення його у справу суспільного і навіть державної значимості також неодноразово мали місце в історії людства. “Класичної” епохою в цьому плані були Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Починаючи з 776 року до н. е. було проведено 293 олімпіади.

Проте в історії людського суспільства в цілому спорт займав порівняно незначне, скромне місце. У сучасному розумінні цього слова, спорт з’являється тільки в XIX столітті, коли склалася значна частина найбільш популярних сьогодні його видів, таких як футбол, баскетбол, волейбол, плавання, легка атлетика, гімнастика та інші. І тільки у ХХ столітті, особливо в другій його половині, коли телебачення, зробивши переворот в області масових комунікацій, перетворило на олімпійський стадіон всю планету, тільки з цього часу спорт став світовим явищем унікального значення. Спорт перестав бути приватною справою окремих осіб та соціальних груп, він став важливим, масштабним явищем в житті всього людства.

Ясна річ, що тільки таке пояснення широкого поширення і популярності спорту в житті особистості та суспільства було б занадто примітивним.

Причини, безсумнівно, лежать значно глибше і пов’язані вони насамперед з біологічною природою людини – людини кінця ХХ та початку ХХІ століття, характерною особливістю якого є стрімкий, бурхливий розвиток науки і техніки і широке впровадження їх досягнень у виробництво та побут, викликаючи подив і захоплення навіть у нас – безпосередніх свідків і учасників цих процесів, не випадково називаючи його науково-технічною революцією.