Аспекти діяльності людини в сфері культури

аспекти діяльності людини

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох аспектах:

1) пізнає культуру (пізнавальний аспект), зафіксовану в матеріальних і духовних цінностях, створених попереднім людським досвідом (засвоєння, оволодіння придбання знань науки, техніки, літератури, мистецтва, що сприяє формуванню людської особистості, розвитку його здібностей);

2) діє (дієвий) в суспільному середовищі як носій відповідних культурних цінностей, які в цілому відображають і характеризують таке широке поняття як культура людини. Як багатогранне явище культура людини включає абсолютно все – від умивання обличчя до вершин людського мислення, а це: культура тіла, рухів, одягу, духовність, інтелігентність, гармонійне поєднання кращих людських якостей, освіченість, сукупність знань, професійних умінь і навичок, моральна і естетична культура, мова, культура спілкування, взаємин, культура почуттів і т. д., тобто дуже широке коло кращих людських якостей, наявність і сукупність яких і дозволяє нарешті виділитись із тваринного світу, вижити і отримати горду назву homo sapiens – людина розумна. Тобто культура інтегрується в суті самої особи, яка діє в культурному середовищі як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне, властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо;

3) створює (творчої) нові культурні цінності, виступаючи в даному випадку як суб’єкт культурної творчості, які стають основою, базою, основою подальшого розвитку культури суспільства.

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства, система активної діяльності людини, спрямованої на виробництво, зберігання і споживання цих цінностей.