Тематика бесід з виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю

Тематика бесід з виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю

Тематика бесід з виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю

Тематика бесід з виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю

(на допомогу класним керівникам і вихователям)

Проведення бесід з антиалкогольної тематики є складовою частиною загального комплексу заходів щодо антиалкогольному вихованню учнів.

Бесіди щодо виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю . як правило, проводяться в позаурочний час. Основна їх мета — сприяти розширенню знань і уявлень учнів про сутність пияцтва і алкоголізму . про токсичному впливі алкоголю на психіку і організм, про соціальні наслідки вживання алкоголю; виробляти негативне ставлення до вживання алкоголю на основі поширення знань антиалкогольного характеру. Тематика пропонованих бесід включає ряд напрямів, достатньо повно охоплюють проблему.

Перший напрямок — медико-біологічне. Воно передбачає розкриття шкідливого впливу алкоголю на організм людини, особливо на організм підлітка. В учнів необхідно сформувати чіткі уявлення про алкоголізм як про важкому захворюванні, спочатку вражаючому психіку, а потім і всі органи і фізіологічні системи людини. Особливу увагу слід приділяти питанням шкідливого впливу алкоголю на потомство .

Другий напрямок — морально-етичний. Воно передбачає розкриття аморальності вживання алкоголю, в тому числі навіть і в невеликих дозах. Слід робити акцент не тільки і не стільки на аморальності наслідків пияцтва і алкоголізму, скільки на розкриття аморальності самого факту вживання алкоголю. Тематика низки бесід прямо спрямована на розвінчання існуючої думки про нешкідливість і допустимості так званого «культурного» вживання алкоголю .

Третій напрям — соціально-економічний. Воно передбачає розкриття того шкоди, яку завдає пияцтво і алкоголізм народному господарству (зниження продуктивності праці, збільшення непродуктивних витрат, виробничий, дорожній і побутовий травматизм тощо).

Четвертий напрям — правове. Воно передбачає поширення знань про форми юридичної ставлення до осіб, що вживають алкоголь, в тому числі до підліткам і юнакам, з урахуванням того факту, що велику частину злочинів неповнолітні вчиняють у стані алкогольного сп’яніння .

П’яте напрям — пропаганда тверезого, здорового способу життя, змістовного дозвілля. Воно передбачає розкриття шляхів і способів організації здорового способу життя, його цінності і необхідності; способів підтримання душевної рівноваги, бадьорості, гарного настрою, зняття психічного напруги.

Пропоновані теми дібрані з урахуванням вікових особливостей школярів і рівня їх підготовленості. Бесіди (лекції) побудовані за концентрическому принципом: на початкових етапах даються загальні уявлення, а надалі вони розширюються і деталізуються.

До проведення бесід доцільно залучати медичних працівників, співробітників органів внутрішніх справ і прокуратури, працівників промислових підприємств. Бесіди корисно супроводжувати демонстрацією діафільмів, проводити їх в порядку обговорення переглянутих учнями фільмів з антиалкогольної тематики. На закінчення циклу в кінці навчального року корисно організувати для кожної вікової групи учнів підсумковий захід (конференцію, обговорення, диспут тощо).

Учитель, класний керівник, плануючи проведення бесід з антиалкогольної тематики згідно з цими рекомендаціями, може використовувати варіанти назв, об’єднувати під загальною назвою різні аспекти загальних проблем здорового способу життя, правомірної поведінки, активного ставлення до життя, готовності до майбутнього сімейного життя. Він повинен бути готовий і до того, що в учнів, навіть молодших класів, вже сформований комплекс уявлень про алкоголь та алкогольному споживанні. Ці уявлення в більшості випадків містять властиві буденної свідомості алкогольні забобони, підсвідому впевненість у тому, що вживання алкоголю є ознакою дорослості, мужності. Необхідно враховувати також, що абсолютна більшість учнів старших класів та частина учнів VII—VIII класів вже знайомі з властивостями алкоголю, а також деяких інших дурманних речовин. Тому краще уникати тверджень про негайних негативних наслідків після перших проб алкоголю вже в V—VI класах. Не слід також побоюватися відкритої критики з боку учнів змісту антиалкогольної інформації, дискусії, оскільки це свідчить про їх зацікавленому ставленні до обговорюваних проблем і сприятиме виявленню глибоко вкорінені у свідомості учнів контраргументів.

Особливу цінність представляє ставлення до дітей не як до споживачів, об’єктів виховних зусиль, а як активних учасників всенародної боротьби за тверезий і здоровий спосіб життя, провідникам антиалкогольної політики у кожну родину. В учнів має бути сформовано тверде переконання в тому, що соціальне спадкування алкогольних звичаїв, шкідливих звичок не має продовжуватися і що в недалекому майбутньому вживання алкоголю і куріння тютюну стануть смішні й безглузді, а діти й онуки сьогоднішніх школярів будуть з подивом дізнаватися про існування таких дивних звичаїв з книжок і розповідей старших.

Тематика і зміст бесід для учнів I—IV класів

I. Навіщо люди п’ють вино?

1) Поняття про алкоголь та його дія на людину.

2) Причини вживання алкогольних напоїв.

3) Неправильні, хибні уявлення людей про «користь» алкогольних напоїв.

II. Вино — причина багатьох нещасть

1) Люди, що вживають алкогольні напої, заподіюють шкоду собі і оточуючим (погіршується здоров’я, знижуються результати праці, погіршуються взаємини в сім’ї, часто відбуваються нещасні випадки в побуті і на виробництві).

2) Учням слід негативно ставитися до алкоголю, вони повинні розуміти, що вживають його люди заслуговують критики, осуду.

III. Боротьба з пияцтвом — завдання всіх радянських людей

1) Боротьбу з п’яницями повинні вести всі радянські люди.

2) Боротьба нашої держави з вживанням алкогольних напоїв — прояв турботи про здоров’я громадян, про підростаюче покоління.

Тематика і зміст бесід для учнів V—VIII класів

I. Вживання алкоголю — шкідлива звичка, з якою необхідно боротися

1) Корисні та шкідливі звички, їх значення для людини і для суспільства.

2) Вживання алкоголю — одна з найбільш шкідливих звичок.

3) Вживати алкоголь деяких людей спонукають помилкові уявлення про його уявної користі.

4) Кожна радянська людина повинна боротися з алкогольним злом; роль постанови ЦК КПРС «ПРО заходи з подолання пияцтва і алкоголізму» (травень, 1985).

II. У що обходиться суспільству пияцтво?

1) Вживання алкоголю завдає величезної шкоди народному господарству, суспільного виробництва, економіці країни.

2) Вживання алкоголю — часта причина розпаду сім’ї.

3) Вживання алкоголю завдає шкоди здоров’ю п’є і оточуючих його людей.

III. Вживання алкоголю і здоров’я

1) Алкоголь негативно впливає на працездатність людини, продуктивність праці та досягнення в спорті (погіршується точність, швидкість і координація рухів).

2) Алкоголь згубно діє на клітини різних органів і систем людини і тому погіршує його здоров’я і скорочує тривалість життя.

IV. Формування алкоголізму

1) Сп’яніння — особливе психічний стан, викликане алкоголем.

2) В результаті регулярного прийому алкоголю людина звикає до нього і стає його рабом (проба — звичка — хвороба).

3) Алкоголь порушує нормальний розвиток організму і психіки, і тому особливо небезпечний для дітей і підлітків.

4) Люди, які звикли вживати алкоголь, стають безвольними, слабохарактерних.

5) Алкоголізм — важке психічне захворювання.

V. Звикли вживати алкоголь люди подають поганий приклад

1) П’яниці люблять хвалитися кількістю випитого, знанням властивостей алкогольних напоїв, вважають, що це підносить їх над оточуючими; свої недоліки п’яниці намагаються видати за гідності.

2) П’яниці прагнуть залучити непитущих до вживання алкоголю, щоб мати собі компанію товаришів по чарці і пити за рахунок інших.

VI. Переваги тверезого, здорового способу життя

1) Тверезий, здоровий спосіб життя — запорука сімейного благополуччя, здоров’я і довголіття, успіхів у праці й суспільному житті, поваги оточуючих.

2) Вживання алкоголю веде до хвороб і скорочення тривалості життя, до сімейних та службових труднощів і конфліктів, робить щасливе життя неможливою.

VII. Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані сп’яніння

1) Поняття про правопорушення і форми правової відповідальності за них.

2) Поява людини в громадському місці в стані сп’яніння, порушення громадського порядку.

3) За правопорушення, вчинені в стані сп’яніння, людина карається більш суворо.

Диспут: Як ти проводиш вільний час? Як би ти хотів його проводити?

Диспут: Колектив і компанія. У чому відмінності?

Диспут: Тобі запропонували випити, закурити. Як ти поступиш?